Zarządzanie informacją

Opublikowano w Oferta

BANER ZIDział Zarządzania Informacją Softex Data S.A. oferuje wykonanie i wdrożenie systemów, zorientowanych na usprawnianie i automatyzację procesów biznesowych ( DMS, BPM, workflow) oraz usprawnienie analiz i udostępniania danych biznesowych (hurtownia danych, OLAP, raportowanie).

Bazując na wieloletnim doświadczeniu dokonujemy wspólnie z Państwem diagnozy kluczowych obszarów działalności i na tej podstawie proponujemy rozwiązania optymalnie dopasowane do bieżących i przyszłych Państwa potrzeb.

Obejmują one zagadnienia obiegu spraw, digitalizacji dokumentów, automatycznego odczytywania danych z faktur, archiwizacji dokumentów elektronicznych, usprawnienie i automatyzację przepływów pracy, obsługę kancelarii (dokumenty przychodzące i wychodzące), procesy HR, aż po wytwarzanie dedykowanych rozwiązań np. z obszaru controllingu i budżetowania (hurtownie danych, analizy OLAP).

Jeżeli w Państwa firmie:

  • masz wrażenie, że procesy biznesowe przebiegają w sposób nieformalny, opierając komunikację głównie na poczcie elektronicznej;
  • obieg dokumentów odbywa się w sposób tradycyjny tzn. stosowane są pieczątki i podpisy na dokumentach papierowych;
  • nie ma narzędzi autoryzowanego udostępniania i wyszukiwania elektronicznych obrazów dokumentów;
  • posiadane aplikacje nie spełniają oczekiwań biznesu w zakresie organizacji i optymalizacji przepływów pracy (workflow);
  • istnieje potencjał wykorzystania zgromadzonych danych, ale brakuje narzędzi i sposobu na wydobycie z nich cennych informacji decyzyjnych;

- to prawdziwość któregokolwiek z powyższych stwierdzeń jest powodem, dla którego powinni Państwo się z nami skontaktować dla wspólnego znalezienia rozwiązania.