Strategia

Działania Softex Data S.A. koncentrują się na budowaniu przewagi konkurencyjnej poprzez specjalizację w wybranych obszarach, dla których stale tworzymy i doskonalimy zasoby wiedzy i doświadczenia.

Na tej bazie tworzymy unikalną wartość dla klienta oferując nie tylko indywidualne rozwiązania, ale i działania doradcze w procesie wyboru rozwiązania stawianych nam zadań.

Przedstawiamy naszym klientom nie tylko nowatorskie rozwiązania, ale i realną ocenę korzyści – krótko- i długoterminowych – jakie odniosą z ich wdrożenia.

Kompetencje

Softex Data koncentruje swoją działalność wokół 3 głównych obszarów kompetencji:

  • Systemów zarządzania informacją
  • Systemów cyfrowych zabezpieczeń technicznych i monitoringu wizyjnego
  • Profesjonalnych systemów druku